Sömnbesvär hos äldre

Sömnbesvär ökar med åldern. Både att du vaknar oftare under natten och att du vaknar mycket tidigare på morgonen. Dessa sömnbesvär kan ge både fysiska och psykiska problem.


sömnbesvär hos äldreSömnbesvär är vanligt hos äldre – av flera orsaker

Du behöver mindre sömn ju äldre du blir

Ju äldre vi blir – desto mindre sömn behöver vi. Ett nyfött barn behöver ungefär 20 timmar, en vuxen ungefär 7-8 timmar och äldre personer behöver ännu mindre.

Biverkningar av läkemedel

Äldre personer är mer känsliga för biverkningar av olika läkemedel. Och dessa biverkningar kan vara bland annat sömnproblem.

Sjukdomar och smärta

Även sjukdomar kan orsaka sömnproblem så som hjärtproblem, njurproblem eller tillstånd där smärta är inblandat.

Psykiska problem

Psykiska tillstånd så som depression, oro och ångest är också vanliga skäl till sömnproblem. Exempelvis vid flytt eller förlust av en närstående.

Sömnsvårigheter kan påverka din hälsa

Sömnsvårigheter kan ge sämre livskvalitet då du inte har samma ork som du annars skulle haft.

Dessutom kan sömnsvårigheter öka risken för förhöjt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, depression och utbrändhet. Även förlusten av nervceller och risken för Alzheimers sjukdom och MS kan öka.

Behandling

Först och främst är det viktigt att se till att det inte är en depression som ligger bakom sömnproblemen. Detta är nämligen en vanlig orsak till just sömnproblem så som även ångest och oro. I dessa fall är det bättre att behandla grundproblematiken.

I de fall själva sömnproblemen ska behandlas så kan detta göras med läkemedel. Äldre behöver dock inte lika stor dos då känsligheten ökar med åldern.

Det är dock inte bra att dessa läkemedel används för länge.