Upptäckt: gener bakom sömnlöshet

För första gången upptäcks riskgener bakom insomni, ett fynd som en gång för alla bekräftar att sömnsvårigheter inte bara "sitter i huvudet" förklarar forskare bakom studien.


Med hjälp av DNA prover och information om sömnmönster eller sömnstörningar från omkring 113 000 individer har en ny forskningsstudie för första gången upptäckt gener bakom insomni.

– Jämfört med svårighetsgrad, utbredning och risker med insomni har bara ett fåtal studier undersökt orsaker. Insomni är allt för ofta avfärdat som ”bara tankespöken”. Vår forskning visar ett nytt perspektiv. Insomni finns också i våra gener, säger Eus Van Someren, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt har sju riskgener identifierats. De verkar spela en roll i cellers grundläggande funktioner som hur DNA-koden avläses och hur celler utsöndrar olika ämnen. Men generna har också tidigare kopplats till bland annat ångest och depression.

Skillnad mellan könen

Variationer i dessa gener som leder till större eller mindre sömnproblem verkar, enligt studien, skilja sig mellan män och kvinnor. Enligt forskare bakom studien är det en indikation på att mekanismen som leder till insomni ser olika ut mellan könen. Dessutom visar resultaten att kvinnor i större utsträckning är drabbade av sömnsvårigheter än män.