Användning av sömnmedel ökar

Melatonin och bensodiazepin är två av de sömndelespreparat som det säljs mest av idag. Enligt statistik från e-hälsomyndigheten såldes nästan 200 miljoner dygnsdoser sömnmedel i landet.


– Mest ökar försäljningen av melatonin, ett läkemedel som ses som lite snällare och inte är narkotikaklassat, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.

Mest sömnmedel såldes i Västra Götaland med 60 dygnsdoser* per tusen invånare och dag. Lägst försäljning hade Östergötland med 42 dygnsdoser. I norra länet låg antal sålda dygnsdoser på 47–53.

– Regionala skillnader finns alltid, i det här fallet kan det bero på att det finns mer ADHD-patienter i vissa län. Dessa patienter brukar få melatonin utskrivet för sömnbesvär, säger Peter Salmi.

Det sömnmedel som har ökat mest är melatonin och då främst bland unga. Men den mest populära typen är fortfarande sådana som är besläktade med bensodiazepin, som zopiklon och zolpidem.

 

*Dygnsdos menas vad som rekommenderas för en vuxen människa att ta per dag. Beroende på vilket medel det rör sig om kan den vara olika stor.